Economy MW Mon Nov 13 Fri Nov 17 4 $685 $100
  Economy Week Fri Nov 17 Fri Nov 24 7 $1210 $120
  Economy W/E Fri Nov 17 Sun Nov 19 2 $600 $100
  Economy MW Mon Nov 20 Fri Nov 24 4 $685 $100
20231132 Economy Week Fri Nov 24 Fri Dec 01 7 $1210 $120
20231204 Economy W/E Fri Nov 24 Sun Nov 26 2 $600 $100
20231208 Economy MW Mon Nov 27 Fri Dec 01 4 $685 $100
20231216 Economy W/E Fri Dec 01 Sun Dec 03 2 $600 $100
20231220 Holiday Week Fri Dec 01 Fri Dec 08 7 $1210 $120
20231224 Holiday Week Fri Dec 08 Fri Dec 15 7 $1210 $120
20231228 Holiday Week Fri Dec 15 Fri Dec 22 7 $1520 $150
20231232 Holiday Special Fri Dec 22 Mon Dec 25 3 $990 $100
20231234 Holiday Special Mon Dec 25 Wed Dec 27 2 $840 $100