20201011 Economy MW Mon Sep 28 Fri Oct 02 4 $585 $100
20201012 Economy Week Fri Oct 02 Fri Oct 09 7 $935 $100
20201013 Economy W/E Fri Oct 02 Sun Oct 04 2 $420 $100
20201014 Economy M/W Sun Oct 04 Fri Oct 09 4 $585 $100
20201036 Economy Week Fri Oct 09 Fri Oct 16 7 $935 $100
20201038 Economy W/E Fri Oct 09 Sun Oct 11 2 $420 $100
20201040 Economy MW Mon Oct 12 Fri Oct 16 4 $585 $100
20201042 Economy Week Fri Oct  17 Fri Oct  24 7 $935 $100
20201044 Economy W/E Fri Oct  17 Sun Oct 18 2 $420 $100
20201046 Economy MW Sun Oct 18 Thr Oct 22 4 $585 $100
  Economy Week Fri Oct 23 Fri Oct 30 7 $935 $100
  Economy W/E Fri Oct 23 Sun Oct 25 2 $420 $100
20201052 Economy MW Mon Oct 26 Fri Oct 30 4 $585 $100
  Economy Week Fri Oct 30 Fri Nov 06 7 $935 $100
  Holiday Special Fri Oct 30 Tue Nov 03 4 $700 $100
20201114 Economy Special Tue Nov 03 Fri Nov 06 3 $420 $100
  Economy Week Fri Nov 06 Fri Nov 13 7 $935 $100
  Economy W/E Fri Nov 06 Sun Nov 08 2 $420 $100
20201120 Economy MW Mon Nov 09 Fri Nov 13 4 $585 $100
20201122 Economy Week Fri Nov 13 Fri Nov 20 7 $935 $100
20201124 Economy W/E Fri Nov 13 Sun Nov 15 2 $420 $100
20201126 Economy MW Mon Nov 16 Fri Nov 20 4 $585 $100
20201128 Economy Week Fri Nov 20 Fri Nov 27 7 $935 $100
20201130 Economy W/E Fri Nov 20 Sun Nov 22 2 $420 $100
20201132 Economy MW Mon Nov 23 Fri Nov 27 4 $585 $100
20201204 Economy Week Fri Nov 27 Fri Dec 04 7 $935 $100
20201208 Economy W/E Fri Nov 27 Sun Nov 29 2 $420 $100
20201212 Economy MW Mon Nov 30 Fri Dec 04 4 $585 $100
20201216 Economy W/E Fri Dec 04 Sun Dec 06 2 $420 $100
20201220 Holiday Week Fri Dec 04 Fri Dec 11 7 $935 $100
20201224 Holiday Week Fri Dec 11 Fri Dec 18 7 $1050 $100
20201228 Holiday Week Fri Dec 18 Fri Dec 24 6 $1200 $120
20201232 Holiday Special Fri Dec 24 Mon Dec 28 4 $1000 $100